חזרה לאתר הכנסת
ועדת העליה, הקליטה והתפוצות
שפה זרה שנייה בחטיבות הביניים (כולל השפה הרוסית)
08/05/2007
ועדות העליה, הקליטה והתפוצות והחינוך, התרבות והספורט קיימו הבוקר ישיבה משותפת בנושא: לימוד שפה זרה שנייה בחטיבות הביניים (כולל השפה הרוסית).
חה”כ פרופ` מיכאל נודלמן יו”ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות: ”אני מוחה על כך ששרת החינוך לא מצאה לנכון להשיב על מכתבי חכי”ם בנושא. מדיניות משרד החינוך קובעת שנכדי שנולד בארץ אינו מורשה ללמוד רוסית. רוסית היא שפה עולמית נפוצה - ובאו”ם היא שפה רשמית. פגיעה בה עלולה לפגוע בפוטנציאל העלייה”.
חה”כ מיכאל מלכיאור יו”ר ועדת החינוך, התרבות והספורט: ”בישיבה הקודמת בקשנו ממשרד החינוך לאפשר לכל מי שרוצה בכך ללמוד שפה זרה ללא קשר לארץ המוצא של התלמיד, ובלבד שיש קבוצה מספיק גדולה. זה נושא של השכלה, תרבות, קשר עם ארץ המוצא ורב-תרבותיות. לימוד שפות זרות עוזר מבחינה אישית וגם בפיתוח חברתי וכלכלי של המדינה ופתיחות לעולם הרחב”.
חה”כ מרינה סולודקין: ”בינואר שנה זו קיימה ועדת החינוך ישיבה בנושא והמליצה למשרד החינוך לחזק לימודי שפות זרות. עכשיו אנו לומדים שהמשרד מצמצם לימודים אלה. ידיעת שפת אם של עולים מחזקת את הקשר בין בני המשפחה וממשפרת את הקליטה בחברה הישראלית”.
מר שלמה אלון, סגן יו”ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך: ”לא חל כל שינוי במדיניות החינוך הלשוני בישראל. עולים, שהגיעו לארץ מגיל 0 ומעלה, מורשים ללמוד שפה זרה ולהיבחן בה: ברוסית, צרפתית, אמהרית, וייתכן גם ספרדית , בכפוף לארץ המוצא. אפשרות זו אינה ניתנת לבני עולים שנולדו בארץ. יש עדיפות לשפה הצרפתית בכל בתי הספר בגלל הסכם התרבות עם צרפת שמממן גם חלק מהפעיליות כמו נסיעות לצרפת”.
גב` יעל הרוסי, מפקחת על לימודי מפמ”ר רוסית: ”ללימוד רוסית יש הקצבה של 500 שעות שזו טיפה בים ואילו ללימודי הערבית והצרפתית יש תקצוב גדול יותר שחל גם על חט”ב. כיוון שרק עולים יכולים ללמוד את שפת ארץ המקור, הם לומדים את השפה באופן עצמאי, וכך נוצרים עילגי שפה”.
מר אלי זרחין, מנכ”ל האגודה הישראלית למען ילדים עולים: ”הנהלת משרד החינוך קבעה כי מ-1.9.07 לא תינתן אפשרות ללמוד שפות זרות, בתוכנית הליבה, אלא רק ערבית או צרפתית”.
חה”כ סופה לנדבר: ”לא נסכים שהשפה הרוסית תהיה בחצר האחורית של משרד החינוך”.
חה”כ זאב אלקין: ”אני מבין שלשפה הצרפתית יש מעמד ייחודי בגלל הסכם התרבותאך יש הסכם תרבות זהה עם רוסיה, שמוכנה לסבסד לימודי רוסית במידת הצורך. מדוע משרד החינוך מכבד הסכם התרבות רק עם צרפת ולא עם רוסיה? על כך הגיב מר שלמה אלון: ”איני מכיר הסכם כזה”. לעומת זאת גב` יעל הרוסי, אישרה קיום הסכם כזה.
חה”כ זבולון אורלב: ”אם יש קהילה כה גדולה שעלתה מבריה”מ לשעבר לימוד השפה הרוסית הוא הכרח חינוכי ופדגוגי. אני מזהיר מפני התערבות בתכנים לימודיים במסגרת חקיקה”.

להלן החלטות הוועדות:
1. הוועדות רושמות לפניהן בשביעות רצון כי כל השמועות בדבר צמצום לימודי השפה הרוסית בשנה”ל הבאה ושינוי בהוראות הקבועות במשרד - אינן אמת.
2. הוועדות מבקשות ממנכ”ל משרד החינוך להבהיר בצורה חד משמעית לכל הגורמים, כולל הודעה בתקשורת שאין במשרד מגמה של צמצום בהוראת השפות הזרות.
3. הוועדות חוזרות על החלטת ועדת החינוך מיום 1/1/07 לפיה יש לאפשר לכל תלמיד לבחור השפה הזרה הנוספת, ללא קשר לארץ לידתו.
4. הוועדות מבקשות להשוות מעמדן של השפות הזרות למעמד השפה הצרפתית.
5. אם משרד החינוך לא ייענה להחלטות אלה, תשקולנה הועדות לפעול לשינוי בחקיקה.
© כל הזכויות שמורות, 2007, מדינת ישראל   l   נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il